Стартира кампания за обезопасяване на пещери

Фондация “Наука за природата“ стартира кампания за обезопасяване на пещери с цел предпазване на прилепни колонии.

Като част от проекта “Прилепи и хора – живот под един покрив”, Фондацията започна поставянето на предпазни решетки на пещери, които са значими убежища за прилепи. Голяма част от пещерите в България са подложени на вандализъм и са обект на иманярски атаки. Поради тази причина имат нужда от защита. Първите пещери, на които бяха поставени решетки, са Айна-ини и Самара, община Крумовград.

Поставянето на решетките се извърши преди периода на хибернация за прилепите. Размерите на отворите на решетките са съобразени така, че прилепите да преминават безпрепятствено. Решетките имат и врата, чийто ключ бе предаден на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково.

Към лентата с инструменти