Тестове

/5

Начинаещи

1 / 5

Към кой клас животни спадат прилепите?

2 / 5

Къде са разпространени прилепите?

3 / 5

Към коя група спадат прилепите, които се срещат в България?

4 / 5

Слепи ли са прилепите?

5 / 5

Как живеят прилепите?

Your score is

0%

/5

Напреднали

1 / 5

В света има ______ вида прилепи.

2 / 5

Как се ориентират прилепите?

3 / 5

Прилепите имат най-често _______ малки.

4 / 5

Прилепите с най-голям размер са?

5 / 5

Кое от следните растения се опрашва от прилепи?

Your score is

0%

/5

Експерти

1 / 5

В света има ______ вида прилепи.

2 / 5

В коя българска пещера е най-голямата прилепна колония?

3 / 5

На каква възраст е бил най-старият намерен прилеп?

4 / 5

Кой е най-малкият по размер прилеп в света?

5 / 5

Убежищата на прилепите през зимата трябва да са с температура между ___________

Your score is

0%

Към лентата с инструменти