Kаптаж, Огняново

Обща информация

Изкуствено място, което предлага необходимите условия за подслон на защитени видове прилепи.

Това място е едно от най-важните в България за размножаването на 3 вида прилепи: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus еuryale и Myotis emarginatus.

Към лентата с инструменти