Разкопки, с. Воден

Обща информация

При разкопки на древен християнски комплекс близо до село Воден се открива пещера. Тя представлява важно местообитание на някои прилепи.

Тази пещера е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От началото на ноември до края на март прилепите тук хибернират, а през останалото време я използват за почивка и размножаване (намиране на партньори). Срещат се пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), дългоух нощник (Myotis bechsteinii) и др.

Към лентата с инструменти