Снежанка

Обща информация

Пещерата е сравнително малка, но много красива. Състои се от няколко зали. Благоустроена е и често се посещава от туристи.

Тази пещера е важно зимовище на защитени видове прилепи, сред които голям нощник (Myotis myotis), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale). От началото на ноември до края на март те хибернират тук.

Към лентата с инструменти