Юбилейна

Обща информация

Разнообразна и двуетажна, Юбилейна е много красива пещера. Входа е с размери 2×2 m. Входната галерия води до пространство с блокове. След това се намира най-голямото пространство в пещерата. Дълго е около 40-50 m и 17-18 m широко. Главната галерия е 4-5 m широка и 40-50 m се стеснява до 0,5-1 m. Стесняването е 7-8 m дълго. След това стесняване постепенно се разширява и навлиза във водната галерия. По-надолу галерията продължава около 100 метра и завършва със сифон. След сифона водата се появява отново под терасата.

Пещерата е частично благоустроена от Ф. Филчев.

Пещерата е намерена при изследването на Новомахленска река през 1974 от Филчев, Андреев и местни от Пещера.

Фауната в пещерата (изследвана от П. Берон 1973 и 2005) включва стоножката Lithobius lakatnicensis (Chilopoda) и L. stygius.

Към лентата с инструменти