Асеновград

Община Асеновград е част от област Пловдив и се намира в нейната южна част. Асеновград е разположен в дефилето на река Асеница, в близост до мястото където напуска Родопите и навлиза в Тракийската низина. По тази причина община Асеновград осъществява естествена връзка на Централна България с Родопите и Западна Тракия. Централното разположение на града го прави важен както в днешно време, така и в предишни периоди от историята. Климата в региона е много благоприятен с топла зима и прохладно лято. В Асеновград има специфичен вятър, наречен “вечерник”, който започва следобед и спира сутрин след 10ч. Това се дължи на разликата между температурата на въздуха в планината и този в долината. Този вятър действа като регулатор на ферментацията на вино. Това е причината Асеновград да е известен като център на виното в България.

Най-известната забележителност в близост до града е Асеновата крепост, която е в  списъка на 100-те национални туристически обекта. Предполага се, че крепостта е построена по времето на траките, но през  IX век е възстановена от византийците. По времето на цар Иван Асен II, крепостта попада под българска власт и по негова заповед крепостта се разширява и възстановява. Друг интересен факт е богатството на религиозни храмове и места за поклонение, което прави града дестинация за религиозен и културен търизъм. Най- интересните места са манастирите “Св. Петка, Св. Кирил и Араповски манастир. Около града има 4 манастира, 10 църкви, 60 параклиса и 2 джамии. На територията на общината се намира и Бачковският манастир, който е вторият по големина след Рилския манастир.

На територията на общината се намира най-големият в Родопите резерват за диви животни “Червената стена”. Там се срещат 38 застрашени растителни видове, които са включени в Червената книга на България. Също така се срещат и много застрашени видове животни. В близост до града има няколко пещери, които се достигат изключително трудно, което ги прави перфектно място за колонии от прилепи. 

Към лентата с инструменти