Девин

Община Девин е разположена в югозападната част на планината Родопи по течението на р.Въча. Релефът на общината е планински, със стръмни и недостъпни на места склонове и дълбоки долове, с полегати до стръмни била. Климатът е преходноконтинентален и се характеризира с по-ниски летни температури и обилни валежи.

Общинският център, гр. Девин е разположен на двата бряга на Девинска река, сред малка хълмиста котловина в сърцето на Западните Родопи. Отстои на 196 км югоизточно от София.
Още в тракийско време тук е съществувало селище и светилище. То е било в днешната местност Селище на левия бряг на р.Въча и се е наричало Диове. Когато славяните се нанасят тук,  му дават името Дьовлен, което най-вероятно означава котловина или падина. 

Общината е богата на водни ресурси: карстови извори, реки, язовири, както и топли минерални извори с температури на водата от 16º до 76 ºС в находищата: „Беденски бани” до с. Брезе, в гр. Девин (вода с много добри трапезни качества), с. Михалково естествено газирана, въглекисела вода – трапезна и за лечение.

По посока срещу течението на река Въча се стига до сливането на двата ѝ начални притока – Триградска и Буйновска река. За милиони години двете са издълбали фантастични каньони, съчетани с по една великолепна пещера. Десният приток (гледано по течението) е Триградската река, създала прочутото Триградско ждрело, дълбоко всечено в мрамори и дълго няколко километра. Преди да се влезе в него, реката пропада в Дяволското гърло – невероятна пещера, в която водата, в продължение на 700 метра, образува 18 подземни водопада и, преминавайки през огромната Бучаща зала, излиза отново в каньона.

На около 2 часа път пеша от град Девин срещу течението на Девинската река, се достига до руините на Каурското кале – стара, непристъпна българска крепост (строена VIII-X век). От калето продължава пътека по цялото дефиле (15 км), минава край Минареташ – отвесна скала върху левия бряг на реката с диаметър в основата 30 м и височина 150 м и стига до известния Кемеров мост.

Районът на Девин е изключително богат на природни обекти и забележителности – ждрела, пещери, скални образувания, защитени местности и природни резервати. Интересни забележителности в района са: Триградското ждрелоДяволското гърло и Ягодинската пещера.

Към лентата с инструменти