Пещера Гаргина Дупка

Обща информация

Село Мостово е разположено на скална тераса от бял мрамор, завършваща с рязко стръмна скала. Под нея са разположени двата входа на Гаргина Дупка. Името на пещерата идва от жълтоклюните гарги (на български – “Хайдушки гарги”), които гнездят близо до входа.

От долния вход изтича поток, горният вход е обрасъл с Hedera helix. След входа, галерията се издига до първата камера. Тя е висока и осветена от светлината, която идва от втория вход. През пролетта и късната есен, както и след дълги дъждове, на това място се образува голямо плитко езеро. Вътрешният път е през водопад 2,5 м. След криволичеща галерия стигаме до камерата за прилепи с гуано. Втората галерия отива надясно. Подът е кален, стените са покрити с дендрити и вторични образувания. Чрез два плитки кладенеца е възможно да се достигне до подземния поток. Пътят по-нататък е възпрепятстван от ниския таван (15 см). След кладенците, пещерата става по-ниска и крайна. След стръмно изкачване по хлъзгавото гуано в камерата за прилепи, стигаме до тясна възходяща галерия. След пет метра вертикално влизаме в камера. Следва тясна галерия.

Пещера „Гаргина дупка” е обявена за защитена местност през 04.08.2003 г., като основната причина за това е опазването на местообитанието на редки и защитени видове прилепи. Нейни обитатели са големият и малкият подковонос, големият нощник, остроухият нощник, дългопръстият нощник и пещереният дългокрил. На пода, заемайки площ от 300 кв.м и височина 16-18 м, може да се види гуано от прилепи, натрупано от хиляди години.

Към лентата с инструменти