Пещера Гарваница

Обща информация

Възходяща пещера край село Косово в местността Дълбокото дере.

Първото записано посещение е направено от пловдивски пещерняци, водени от А. Сидеров, прези 1961г. Пещерата е проучена първо през 1962г. от пещерняци от Втората международна пещерна експедиция и от полски пещерняци. Пълна карта на пещерата е направена в периода 9-19 август 1983г. от пещерняци от пещерния клуб Академик Пловдив, ръководена от И. Петров.

Пещерата се използва за питейно водоснабдяване, като се изсисква разрешение от Водоснабдяване и канализация в село Косово за навлизане в пещерата.


Към лентата с инструменти