Горна Каранска пещера

Обща информация

По възраст спада към старите пещери, което се потвърждава от огромните сталактони, които я разделят на преддверие и централна част. В нея се срещат калцитни кристали – хелектити. По време на шестата Международна пещерна експедиция, се установява една особеност на пещерата. Блокажът в южната ѝ част е гравитационен и по-млад от този в северната ѝ част, който има тектонски произход. Установено е, че кристализацията на вторичните образувания е преминала през два етапа. При първия, от разтвори с по-ниска температура и по-бедни на минерални вещества, изкристализирал калцитът. При втория етап изкристализирал арагонитът от по-тoпли разтвори, наситени с по-богати вещества. В тях участва и стронцият. Този етап е протекъл след образуването на гравитационния блокаж.

Под навеса, откъдето започват двата входа на пещерата, са открити малко огнище и фрагменти от тракийска керамика от старожелязната епоха.

Към лентата с инструменти