Пещера Гоук Ин

Обща информация

Името на пещерата произлиза от турската дума “гьок”, означаваща “небе” – Небесната пещера. Предполага се, че Гоук Ин е функционирала като светилище хилядолетия преди новата ера.

“Гоук Ин” се намира при коритото на река Дишлик дере, под пътя към Крумовград и близо до Скалната Арка в района на Орешари.

Гоук Ин е с надморска височина от 180 метра и е дълга 41 метра. Отворът ѝ е широк и овално оформен, а от вътрешността на пещерата се открива красива гледка към околността и река Дишлик дере. Поради широко оформения си вход, пещерата е сравнително добре осветена. Пещерата е сравнително малка, едноетажна (с едно ниво), с денивелация от само 5 метра. Тя е суха пещера, в нея не се срещат калцитни образувания (сталактити, сталагмити, сталактони). Скалните коридори са къси и са разклонени навътре към основата на пещерата, където тя става по-тясна и по-трудно достъпна. Днес тя се обитава от прилепи. Пещерата е необлагородена, но достъпна за посещения. За да влезете в нея, трябва да изкачите не много стръмен участък над реката.

Към лентата с инструменти