Кресна

Община Кресна обхваща части от долината на река Струма с живописния Кресненски пролом, от западните разклонения на Пирин и от североизточните склонове на Малешевската планина. Районът е привлекателен със своята самобитност и природна красота. Град Кресна е разположен от двете страни на международния път Е-79. Преди града, на живописен завой на река Струма, се намира паметникът на загиналите в Кресненско-разложкото въстание (1878-79 г.). На преминаващите правят впечатление храм-паметникът „Свети Иван Рилски“, приятният център и пясъчните сипеи Мело, които се издигат като гигантско ветрило на изток-североизток, а в дълбочина – величествения хребет на Пирин.

В Пирин се намира красивата курортна местност Синаница (Сини връх), през която минава и популярния пешеходен маршрут към едноименните хижа и езеро, едно от най-красивите в Пирин. Село Влахи покорява посетителя с невероятната си природа и пасторална идиличност. Край Влахи, в село Ощава и в местността Градешка баня се намират известни с лековитостта си минерални извори. В Малешевска планина, по долината на Брезнишка река, се намира царство на вековни чинари. На хълма над село Брезница, на мястото на стар манастир, е построен манастира „Свети пророк Илия“.

Останките от античния град Нейне (край село Долна Градешница) и от средновековния манастир „Св. св. Козма и Дамян“ (край с. Влахи) говорят за вековната история на района. Във всяко едно от населените места в общината има интересни за посещение църкви, най-старата, „Света Богородица“, е в село Влахи и датира от 1750 г.

Кресненско дефиле – защитената местност Кресненско дефиле се намира край град Кресна, област Благоевград. На територията на Кресненското дефиле се срещат най-различни животински и растителни видове, някои от които са включени в Червената книга на България. Защитената местност е предпочитана дестинация най-вече за туристите любители на екстремните спортове, особено през пролетта и лятото когато река Струма е най-пълноводна.

Резерват „Тисата“ – намира се в подножието на планина Пирин. Обявен е за резерват през 1949 г. с цел опазване на най-голямото находище на дървовидна хвойна в страната и в Европа. Други видове растения, които се срещат на територията на резервата са космат дъб, зимен дъб, черен бор и др. Висшите растения наброяват над 460 вида. От животинския свят има представители на канарче, скална зидарка, белочела сврачка и др.

Към лентата с инструменти