Маджарово

Маджарово е град в Южна България. Той се намира в област Хасково, в близост до река Арда. Градът е административен център на община Маджарово. Това е най-малкия град в България след Мелник. Селището носи името Ятаджик до 1912 година, когато е преименувано на Дупница. През 1959 година, в знак на признателност към големия тракийски войвода Димитър Маджаров, селището е преименувано в Маджарово.

В град Маджарово може да се види Историко-етнографската експозиция, която представя традициите и историята на тракийското население от Източните Родопи, както и бита и културата на жителите на Беломорска Тракия, чиито наследници са съвременните обитатели на региона.

Местността Кован кая се намира край град Маджарово. Пътят минава покрай чудновати скални образувания, където река Арда е образувала каньон с много красиви меандри. Гледката от Кован кая е прекрасна. В скалните вулканични ниши гнездят белоглавия и египетски лешояди, черни щъркели, както и множество южни видове като син скален дрозд и скална зидарка. Срещат се и световно застрашените сухоземни костенурки.

Защитената зона Маджарово се намира в Източните Родопи, на 55 км югоизточно от град Хасково. Местността обхваща част от дълбоката, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и скални масиви. Обявена е за защитена зона по директивата за птиците и в местността е забранено скалното катерене, делта и парапланеризмът в периода на гнездене от 1 март до 31 юли.

Природозащитен център Източни Родопи работи за опазването на природата на Източните Родопи и е регионална структура на Българското дружество за защита на птиците. Организацията има широка обществена подкрепа и е водещия авторитет при опазването на дивите птици и техните местообитания. В сградата на Природозащитния център се намира единствената на Балканите интерактивна изложба за живота на лешоядите.

Към лентата с инструменти