Пещера Мануилова дупка

Обща информация

Мануиловата дупка е най-дългата пещера в Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Разположена е на долния склон на Рибновско дере, а входът се намира на 4.3 м над леглото на дерето, като е ориентиран на север.

Пещерата е двуетажна, с разклоняващи се етажи на 300 метра от входа. По долния етаж текат водите на Рибновско дере, които близо до Рибново излизат на повърхността под формата на карстови извори. Водният етаж представлява комплекс от коридори, малки зали, водопади и прагове.

Сухият, горен етаж, започва с Галерията на прилепите и само след няколко завоя се стига до зала с малко езеро. Следващата зала е наречена Дружба и е засипана от кален блокаж. В южния край на залата има голямо стеснение, което отвежда до 7,5-метров праг. Следва галерия с три езера с дълбочина до 1,5 метра.

Към лентата с инструменти