Пещера Самара

Обща информация

Пещерата “Самара” се намира в защитена местност “Рибино” и е една от най-дългите в Източните Родопи. Включена е в списъка на 250-те най-известни пещери в България. Образувана във варовикови скали, в нея могат да се видят и вторични карстови образувания – сталагмити, сталактити и драперии по стените.

Освен красивите сводове, пещерата гъмжи от колонии прилепи, поради което и местността Рибино е със статус на защитена територия. След входа има 20 метра пропълзяване, вътре по-голяма част от галериите са леснопроходими с високи, но тесни лабиринти – на места стените се събират до 50 см. Входът се намира на около 8 метра над дерето на реката, 20 метра след бетонна постройка, откъдето реката е изведена с извор от пещерата.

Тази пещера е арена на бурни събития през всички епохи. В нея са открити фрагменти от керамични съдове от праисторията, античността и средновековието. Първите обитатели построяват две стени. Едната около входа, а другата на 10 м, която обгражда вътрешността. Няколко големи наводнения прекъсват ритъма на живот. В пещерата са открити дарове от погребението на тракийски владетел от преди 3 500 години, които нямат аналог. Намерена е двойна брадва (лабрис), хирургически инструменти и сребърен амулет с формата на женска утроба. Двойната брадва е изработена от висококачествен бронз. Поставяла се е на върха на дървен жезъл и е символ на царската власт. Особено ценен е сребърният амулет, който е част от култа към Богинята-майка. Сензационно е и намирането на хирургическите инструменти – бронзов скалпел, шило и игла, завършваща с малка лъжичка. Те са потвърждение, че тракийските владетели са били жреци и лечители. Предметите се намират в Историческия музей в гр. Кърджали.

Пещерите в района служат като места за размножаване на 7 вида прилепи, включени в Световния Червен списък. 

Към лентата с инструменти