За нас

Home / За нас

 

 

В памет на Боян Петров

Боян Петров изчезва при изкачване на връх Шиша Пангма през 2018 г. Освен алпинист, Боян е изявен и добре познат в научните среди зоолог и еколог, а за нас – колега и близък приятел. Със своите експедиции, изследвания и многобройни научни трудове той допринася не само за българската наука, но и за световната, като открива множество нови видове, регистрира нови местообитания на вече познати видове, описва тяхната биология и екология и помага за тяхното опазване.

Прилепите са част от видовете, за чието изучаване Боян полага много усилия. Привлечен от науката за изследване на пещерите – спелеологията, той открива много пещерни видове, които щателно изучава и описва. Боян създава множество ценни описания на видовете в страната, в т.ч. на тяхната численост, с картиране на популациите и конкретните им убежища, като всичко е базирано на неговата изследователска и научна работа. Именно благодарение на тази събрана от него информация и на неговия опит и знания е възможна реализацията на нашите проекти за опазване на прилепите. Негово предложение е създаването на книга за прилепите в България, а много от дейностите, които извършваме, се основават на негови преки препоръки. Признат от всички като един от водещите експерти по прилепи в страната, той щеше да бъде начело на изследователските ни проектни дейности. За съжаление, продължаваме без той да бъде до нас, но не спираме да се водим от неговия пример за упорство и воля при всички наши дейности. Всичко, което правим за опазването на прилепите, нямаше да е възможно без неговата помощ и ние го правим в негова памет!

Към лентата с инструменти