Пещерни пазители

Пещерите са едно от ключовите убежища за прилепите в България, но голяма част от тях са обект на вандализъм. Това оказва отрицателно влияние върху прилепите, тъй като те са изключително чувствителни животни и при безпокойство напускат убежището. Прилепите през зимата са изключително безпомощни, тъй като в България те хибернират (спят зимен сън). При това физиологично състояние сърдечната честота се забавя от над 400 до около 10 удара на минута и температурата на тялото им пада до 0 – 10 °С. Поради тази причина, ако бъдат събудени внезапно, не биха могли да отлетят и биха паднали на земята. 

Нашата цел е да предпазим ключови пещери от посегателство, като отиваме на място и предоставяме информация за ключовата роля на прилепите.

Тази зима Фондация “Наука за природата” организира в продължение на четири уикенда  пазене на ключови пещери в общините Асеновград и Пещера. 

На 30.01.2021 г. стартира пазенето в град Пещера, като бяха посетени пещерите Новата стара, Юбилейна, Ушатови дупки и Водната пещера. Нашият екип заедно с доброволците, които се включиха в инициативата, установи следи от иманярство и вандализъм.

На 06.02.2021 г. и 07.02.2021 г. продължаваме с пазенето на пещери в община Асеновград.

Към лентата с инструменти