Пещерно пазене

Пещерно пазене

През студените месеци прилепите изпадат в уникално физиологично състояние, наречено хибернация. Пулсът и дишането им намаляват, отделителните процеси и движенията са минимални и телесната им температура спада. Това е начин да преживеят периода, през който няма храна.

През този период обаче те са изключително уязвими. Ако прилепите бъдат събудени по време на съня си, те не могат да реагират бързо, за да отлетят. В това състояние има голяма вероятност да паднат на земята, откъдето не могат да излетят.

Пещерите са едно от местата, където те зимуват. За съжаление, те са обект на вандализъм и иманярство, а студеното време не е пречка пред туристите да влизат в тях.

Затова Фондация „Наука за природата“, заедно с доброволци, за поредна година ще пази ключови зимни убежища.

Пазенето ще се проведе в рамките на четири уикенда в пещери в Асеновград и Пещера.

Пазенето ще се осъществи през уикендите в периода от 22.01.2022 г. до 13.02.2022 г.

Към лентата с инструменти