Прилепите като естествен регулатор на вредителите по лозовите насаждения

В световен мащаб прилепите предоставят разнообразни екосистемни услуги по земеделските и лозовите насаждения. В България всички видове са насекомолядни. Голяма част от предпочитаните насекоми са вредители, което прави прилепите естествен регулатор на тяхната численост.

През този сезон започнахме проучване на територията на винарна Типченица. Нашата цел е да направим детайлно проучване на лозовите насаждения в района, както и оценка на активността на прилепите и техния видов състав. След като съберем нужните данни, ще направим оценка на извършените екосистемни услуги от прилепите на територията на лозовите насаждения в Типченицa.

Сърдечно благодарим на Надя Минева (директор на винарна Типченица) и нейното семейство за отзивчивото отношение, помощта, новите знания. Благодарим и за възможността да проведем това изследване!

Към лентата с инструменти