Съвместно обучение със студенти от Карловия университет

Съвместно обучение със студенти от Карловия университет

Екипът на “Живот под един покрив” посрещна студенти от Карловия университет, Прага, Чехия. На 1 и 2 май проведохме съвместно обучение със студентите, като екипът ни взе участие основно в обучението за прилепите – видово разнообразие, биология, екология, заплахи и опазване. Студентите научиха за проекта и дейностите, които се извършват по него. През последните четири години студентите и техните преподаватели са провели проучвания и в други Балкански държави – Северна Македония, Албания, Гърция и т.н.

Към лентата с инструменти