Възстановяване на водоизточници за прилепи и хора

€ 84000

Цел на кампанията

0

Дарения

€ 84000 остават
Дарени0%

Възстановяване на водоизточници за прилепи и хора

Присъединете се към нас за да осигурим хранителни и питейни местообитания

Водоизточниците са основни места за ловуване на прилепите и много други диви видове. Тези места обикновенно привличат дивите животни и също така са водоизточник за добитъка. Освен това те осигуряват питейна вода и за туристите.

Предварително проучване откри и картографира много чешми в района на проекта. Повечето от тях са в лошо състояние и с ниско водно ниво. Целта е да бъдат  възстановени 84 водоизточника в района на проекта като те ще бъдат избрани измежду всички въз основа на местоположението на поставените къщи и тухли за прилепи. Работата включва почистване на резервоарите за вода и почистване на коритата.

Можете да се включите към проекта ни, като направите общо дарение за проекта или изберете определена дейност.

Към лентата с инструменти