Възстановяване на водоизточници за прилепи и хора

€ 84000

Цел на кампанията

0

Дарения

€ 84000 остават
Дарени0%

Възстановяване на водоизточници за прилепи и хора

Присъединете се към нас за да осигурим хранителни и питейни местообитания

Чешмите са част от българската култура и традиции. В миналото чешмата е било място където млади и стари се събирали, първите срещи на влюбените били там. Заможните хора са дарявали пари за построяването на чешма. Голяма част от чешмите се използвали и за напояване на домашните животни (крави, кози и т.н.). Всяка чешма има своята история, било то любовна или спомен за някой скъп човек.  

Освен това, водоизточниците са основни места за ловуване на прилепите и много други диви видове. Тези места обикновенно привличат дивите животни и също така са водоизточник за добитъка.

Предварително проучване откри и картографира много чешми в района на проекта. Повечето от тях са в лошо състояние и с ниско водно ниво. Целта е да бъдат  възстановени 84 водоизточника в района на проекта като те ще бъдат избрани измежду всички въз основа на местоположението на поставените къщи и тухли за прилепи. Работата включва почистване на резервоарите за вода и почистване на коритата.

Всеки желаещ може да подкрепи кампанията ни като дари средства или се включи като доброволец във възстановяването им.

Към лентата с инструменти