Стани защитник на популацията на прилепите

€ 20000

Цел на кампанията

0

Дарения

€ 20000 остават
Дарени0%

Стани защитник на популацията на прилепите

Подкрепете ни в защитата на местообитания, които са ключови за прилепите

Индивидуалното пазене на застрашените видове през чувствителните периоди (размножаване и адаптиране) е най-добрата практика за опазване на прилепите. Съсредоточени сме в това да обучим доброволците, които ежегодно се вкючват в пазенето на колониите от прилепи. Ако имате желание за участие в тази дейност, следете за новини в уебсайта и фейсбук страницата ни.

Можете да се включите към проекта ни, като направите общо дарение за проекта или изберете определена дейност.

Към лентата с инструменти