Еминова дупка

Обща информация

Пещерата започва с отвес, поради което е нужно 20-метрово въже. След два метра препятствие стигаме до голяма галерия. На 10 метра в посока ляво е главният вход. На 10 метра в посока дясно галерията свършва с интересни скални образувания. След 12 метра в ляво стигаме до малък водопад. Силното течение предполага наличие на трети вход.

След около 20 метра стигаме до широка галерия, която на височина достига до 10-12 m и има много скални образувания. В дясната страна, чрез малко изкачване, може да се влезе в галерия с дендрити. След 150 m галерията завива на ляво.

След изкачване и после слизане, десният клон води до най-красивата част на пещерата. Започва да става ниско и по-нататък пътят е блокиран.

Друга голяма галерия има в посока североизток.

Пещерата е открита от Ст. Петков и Ц. Остромски чрез копане през 1992. Изследвана е същата година от тях, М. Златкова, З. Илиев, Г. Райчев, Н. Милев и други спелеолози от експедицията.

Към лентата с инструменти