Зандана (до Долно черковище)

Обща информация

Пещерата се намира близо до село Долно черковище, община Стамболово. Дълбока е 18 метра и е дълга 76 метра.

Името на пещерата произлиза от турската дума “зандан”. Легендата гласи, че през турското робство там са хвърляни провинени хора.

Има сведения, че през 70-те години на миналия век там са изхвърляни препарати и изкуствени торове.

Тази пещера е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От средата на май до края на август те отглеждат малките си, а от началото на ноември до края на март – хибернират. Пещерата се обитава от няколко вида прилепи, сред които южен подковонос (Rhinolophus еuryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) и др.

Към лентата с инструменти