Иванова вода

Обща информация

Пещерата започва с низходяща галерия до 40 m. Започва хоризонтална галерия, достигаща до 5-6 m вертикално, която води до подземно езеро. Много рядко там няма вода. Пещерата е много богата на пещерни образувания.

Пещерата е проучена през 1962, през втората международна експедиция от Х. Делчев, С. Андреев и П. Берон, когато също събират пещерни животни. Животни са събрани също от британски пещерняци през 1967 ( M. Hazelton – 1970).

Пещерата е важно зимно убежище за Myotis blythii, Myotis myotis и Myotis capaccinii , като бройката на индивидите стига до 15 000.

Към лентата с инструменти