Ледницата

Обща информация

От входа голяма галерия води до помещение – 65 m дълго и 25 m широко, високо – 8 m. Вътре могат да се установят ледени образувания почти по всяко време от годината. След това галерията следва подземен поток в североизточна посока. Всички галерии са богати на пещерни образувания.

След повече от един километър, потокът се присъединява към друг с много по-голям дебит, излизащ от сифон (360 l/s).

Първото описание е от анонимен автор през 1902. Първата карта на входа е публикувана от П. Дренски. През 1954 геолози предвождани от професор Д, Яранов пробиват дълбоко в пещерата, достигайки до дължина от 860 m. Дъното на пещерата се достига през 1964 от Д. Събев, Д. Райчев, М. Райчева, Хр. Делчев, Т. Сарамов и други.

Към лентата с инструменти