Стани пазител на прилепна колония

Включи се в дейностите по охраняване на местообитанията и информиране на местните жители

Прилепите в пещерите са особено уязвими през два ключови периода:

  • периодите на раждане и отглеждане на малките и
  • периода на презимуване и хибернация.

Първият период е от около 15 май до около края на юли. Тогава малките се намират на огромни групи във всяка пещера и всякакъв вид присъствие на хора в пещерите би довело до неблагоприятни последици за тях. Безпокойството може да доведе до напускане на възрастните, а без грижи, малките не биха оцелели. Опастността от падане на бебетата на земята при внезапното излитане на майките им при уплаха, е голяма.

Вторият важен период е презимуването. Тогава прилепите изпадат в състояние на хибернация – зимен сън. Периодът обхваща около 4 месеца – от декември до края на март. Тогава прилепите са практически безпомощни и не бива да бъдат обезпокоявани. Всяко събуждане води до загуба на енергия и запаси, необходими за преживяването на зимния период.

През тези периоди имаме нужда от доброволци, които периодично да следят за човешка дейност в близост до или в пещерите, която би навредила на прилепите. Местните хора и туристите трябва да бъдат информирани, за да се избегне евентуално смущение на прилепните колонии.

Фондация Наука за природата започва кампания по охрана и почистване на ключови пещери.

Охраната ще се извършва през почивните дни (събота и неделя), като целта е от една страна да се предотвратят и избегнат евентуални набези, безпокойство и посегателства над прилепи, а от друга страна да се информират местните хора и туристи за ролята на прилепите в природата и важността от тяхното опазване. Също така ще бъдат почиствани входовете на пещерите от отпадъци.

Ако имате желание да станете истински батман :), моля, попълнете следния формуляр.

Формулар за кандидатстване
Към лентата с инструменти