Шепран дупка

Обща информация

Голяма хоризонтална галерия води до “каменната гора” от сталактити, сталакмити и други образувания. 100 m от входа, 15 m от източната стена се състои от огромни със снежнобели дендрити и хеликтити. По-напред се намира 18-метровата Иманярска пропаст, почти на края на пещерата.

Пещерата е проучена от Димитър Събев и картата е направена от Николай Гладнишки и Т. Даалиев през 1975.

В тази пещера Cordiniscus schmalfussi и Trichoniscus petrovi са описани, както и Rhodopioniscus beroni също и много други безгръбначни.

Към лентата с инструменти