Пещера Айна ини (Огледалната)

Основна информация

Огледалната пещера в защитена местност Рибино, която се намира на територията на село Рибино е наричана от местното население “Айна ини”, което значава “огледалната пещера”, т.е единя и вход се вижда от другия. Включена е в списъка на 250-те най-известни пещери в България.

Тя е единственият обект в Източните Родопи, в който зимуват големи колонии от подковоноси прилепи. При посещение в пещерата са изброени 1200 средиземноморски подковоноса (Rhinolophus blasii), около 100 дългокрили прилепа (Miniopterus schreibersii) и 4 нощника (Myotis myotis/blythii).

Към лентата с инструменти