Черноочене

Община Черноочене е входната врата към Източните Родопи. Оттук минават едни от най-важните транспортни артерии към централната част на страната, а с отварянето на граничен пункт “Маказа-Нимфея” пътят през селото става вече международен.

Районът има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в цивилизованото съжителство на етноси и религии. Районът на днешната община Черноочене е бил населяван още от каменно-медната епоха /3 500 години пр.н.е./. При проведени археологически разкопки в местността „Градище“, разположена на 10 километра от Черноочене, са открити множество култови предмети и оръдия на труда от кост, керамика и метал. Там е открита и уникална колекция от 57 глинени и мраморни идоли. В този район археолозите намират и медна пластика на тракийски конник.  В местността „Градище“ животът е продължил и през по-късните епохи. За това свидетелстват откритите множество предмети от античността до Средновековието. На върха на „Градище“ се е издигала средновековна военна крепост, а останки от зидовете ѝ могат да се видят и до днес.

Източните Родопи крият мистерията на множество скални масиви с издялани в тях трапецовидни скални ниши. В повечето случаи те са изсечени на високи скали. Такива са и скалните ниши край село Ночево. Намират се близо до махала Еминчауш на селото. Предполага се, че скално-култовият комплекс при село Ночево е един от големите регионални религиозни центрове в на територията на Родопите, използван от тракийското племе Беси.

Край с. Женда е разположен резервата „Казълчерпа“. Намира се в землището на с. Женда и носи името на доминиращия връх в района Казълчирпа (1036 м). Представлява гора от черен  бор, останки от някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се простира и извън резервата.

В заблатеното езеро, южно от с. Повиен /съставно село на  с. Бели вир / се намира заблатено езеро с медицински пиявици! Това е единственото находище в Родопите – на рядък вид кръвосмучещи животинки. Водоемът,  наречен „Сюлюк гьол”- „Езерото на  охлювите“, се обитава от медицински пиявици, с които според местните и до днес  се лекуват различни болести.

Към лентата с инструменти