Доспат

Община Доспат се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян. Релефът на общината е средно и високо планински и се простира в югозападната част на Западните Родопи. На север, в пределите на общината попада крайната, най-висока западна част на Девинска планина. На 2 km южно от язовир Широка поляна, на границата с община Батак, се издига връх Пчеларница 1688,5 m, най-високата точка на планината и на общината.

Град Доспат е разположен в планински район и със своите 1358 m надморска височина е най-високопланинския град в България. В непосредствена близост до града се намира язовир Доспат. Релефът е планински, силно пресечен, пролетта настъпва късно, лятото е прохладно, а есента топла. Вследствие на беломорското влияние по поречието на река Доспатска зимата е мека, но се задържа сняг.

Язовир Доспат е разположен на река Доспат в Западни Родопи. Той е вторият по големина в България. В него може да се лови шаран, кефал, пъстърва, каракуда. Пуснат е в действие през 1967 г. Има много наводнени от язовира територии, които са представлявали плодородна долина с житни култури. Днес той е предпочитано място за къмпинг от много хора.

Запазена марка на община Доспат е провеждащия се ежегодно Събор на чешмарите или известен още като „Традиционни културни тържества“ в края на месец август в местността „Събора”. Празникът се провежда под патронажа на кмета на община Доспат.  В района на града са построени над 180 крайпътни чешми като дарение от местните жители.

Защитената местност Караджа дере се намира до град Доспат. Площта и е около 1 000 хектара. За защитена местност е обявена през 2008 г. с цел опазване на местообитанията на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на река Сърнена и прилежащите и територии.

Към лентата с инструменти