Елхово

Община Елхово е разположена по поречието на Долна Тунджа и се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол.

Благоприятните природни условия обусловили появата на човешки живот още през неолита (6000-4000 г. пр. Хр.). За това свидетелстват откритите каменни и медни оръдия на труда и работената на ръка керамика, украсена с врязани орнаменти. Бронзовата епоха е представена от културата на траките. Запазили са се останки от тракийски крепости, селища, надгробни могили. Сред откритите в тях предмети преобладават фрагментите от битова керамика, оръжия и оръдия на труда, оброчни плочки с изображения на Тракийския конник. От траките са останали и интересните по своя градеж мегалитни гробници, наречени долмени.

Градът Елхово е разположен в югоизточната част на Тракийската низина сред плодородно поле между планините Странджа и Сакар, на левия бряг на река Тунджа. Местният климат, с характерната мека зима и горещо лято, както и особеностите на тукашните почви са способствали в определяне на типичния за региона аграрен профил, както в миналото, така и в наше време. Градът е разположен върху Елховския лигнитен въглищен басейн. Залежите са 600 млн. тона, което го прави втория по големина въглищен басейн в България след Маришкия. Добив не се осъществява поради факта, че използването им ще означава преместване на цялото селище.

Пристигайки в тази част на България, всеки посетител се връща с години назад във времето и има възможността да се сблъска със забравените традиции и бит на нашите прадеди. На тази територия основните черти на модерният начин на живот настъпват с много бавни темпове. Ценностите и традициите все още се предават от поколение на поколение и не се допуска тяхното изгубване или забравяне. Град Елхово e център на цивилизациите още от древността в земите по долното течение на река Тунджа. Отсядайки в него имате възможността да проучите и разгледате целия район и да усетите духа на местните жители. Не пропускайте да се запознаете с трите резервата по река Тунджа, тракийското наследство на района, изключителната етнография, културно-историческото наследство и природните пейзажи.

В непосредствена близост до Елхово са разположени природният резерват Долна топчия и защитената местност Балабана, които са характеризират с лонгозен тип растителност и голямо разнообразие от животински видове – чапли, колхидски фазан, лисица, чакал, заек, дива свиня, елен лопатар и много други. Пещерата Дрънчи дупка е обявена за природна забележителност през 60-те години на миналия век.

Към лентата с инструменти