Гърмен

Общината се намира в югоизточната част на област Благоевград. Релефът на общината е предимно планински. Почти 90% се заемат от югозападните склонове на Западнородопския рид Дъбраш (с най-висок връх Беслет 1937 m). Най-югозападните части на общината попадат в източната част на Гоцеделчевската котловина и тук в долината на река Места е най-ниската ѝ точка – 474 m н.в.

На 15 km северно от общинския център се намира село Ковачевица, обявено за етнографски обект. а преди това, на 7 km от Гърмен е село Лещен, също забележително със своята характерна самобитна архитектура. Югозападно от Гърмен са останките от античния римския град Никополис ад Нестум. Северно от село Огняново има топли минерални извори и изграден модерен балнеологичен център. Интересна туристическа дестинация е и каньоновидния пролом в долното течение на река Канина.

В най-североизточната част на общината, в рида Дъбраш, са разположени резерватите Тъмната гора и Конски дол (частично в общината). В рамките на село Гърмен се намират и два вековни чинара. Възрастта им се изчислява на над 600 години. По-голямото е с обиколка на ствола от 10,50 м и с височина 24 м!

Към лентата с инструменти