Сандански

Територията на община Сандански представлява една изключително интересна мозайка от различни типове релеф – котловинно долинен, ниско-, средно- и високопланински. Около 80%, основно източната и североизточна част на общината, се заема от западните и югозападните склонове на Пирин със своите три дяла: Северен Пирин, с най-високата точка на общината – връх Каменица (2822 m); Среден Пирин, с връх Орелек (2099 m) и Южен Пирин, с връх Свещник (1976 m). Всичките тези три върха се намират по границата на общината със съседните ѝ общини Банско и Гоце Делчев. В най-южната част на общината, до границата с Република Гърция се извисява планината Славянка (Алиботуш), със своя първенец Гоцев връх 2212 m.

 

Южните, югозападните и западни части на общината се заемат от плодородната Санданско-Петричката котловина, където е разположено и коритото на р. Струма. В Северен Пирин, в пределите на общината попадат и няколко високопланински езера и езерни групи Митровото и Аргировото езера, Башлийските, Превалските, Типицките, Чаирските езера и др. Освен реките и езерата, от голямо значение за общината са и групите минерални извори Сандански, Левуновски, Хотовски и Катунски, които са лековити за изключително широк кръг от заболявания. В най-голяма степен се използват минералните води в Сандански – за балнеолечение, и в Катунци, където се бутилира марката „Преподобна Стойна“.

 

Общинския център Сандански е разположен амфитеатрално върху крайните югозападни склонове на Пирин планина, по долното течение на река Санданска Бистрица. Географското му разположение по средата между Кресненското и Рупелското дефиле е предпоставка за изключително благоприятните му климатични особености, като със своите над 2450 часа слънчево греене на година, Сандански буквално е най – слънчевия град в България. Въздухът в Сандански е с най-ниското съдържание на алергени в цяла България и е подходящ за лечението на астматични, алергични и други заболявания. Градът е световноизвестен, като естествена лечебница и балнеокурорт.

В района на община Сандански се смята, че е роден и живял Спартак от тракийското племе меди, като паметникът му е един от символите на града. На 12 километра от гр. Сандански се намира местността Рупите с храма „Света Петка“, построен от всеизвестната Баба Ванга. Близо до Сандански са разположени Мелник, най-малкият град в България и Роженският манастир, както и живописното село Лешница, в което можете да намерите красота и спокойствие извън големия град.

В територията на общината влизат части от два много важни за България защитени местности:

  1. Национален парк “Пирин” – (Банско, Кресна, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Симитли, Струмяни) – Обявен за запазване естествения характер на природните екосистеми и ландшафти заедно с техните растителни и животински съобщества и местообитания. Паркът е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
  2. Резерват “Али Ботуш” (с. Катунци, община Сандански, в планината Славянка) – Обявен за опазване на най-голямото находище на черна мура и рядка скална планинска растителност. Резерватът е обявен за биосферен резерват и е защитен и по международното законодателство.
Към лентата с инструменти