Струмяни

Общината се намира в западната част на област Благоевград. Територията на община Струмяни представлява една изключително интересна мозайка от различни типове релеф – котловинно-долинен, ниско-, средно- и високопланински. Около 3/4 от територията ѝ на запад се заема от ридовете на Малешевска планина с най-висока точка връх Голак 1453 m. Около 15% от територията ѝ на изток попада в западните склонове на Северен Пирин и тук се намира най-високата точка на общината – връх Синаница 2516 m.

Първите заселници по тези земи са траките. Славяните се заселват тук в периода между 7-8 век и поставят началото на развитието на занаятите. По време на Първото и Второто българско царство регионът е едно от основните търговски средища в Югозападна България, а поречието на река Струма още от древност е било важен търговски път. В селото днес е изграден Исторически музей на цялата община Струмяни, в който може да научите интересни подробности за историята на местността и за забележителностите в района – стари руини, църкви, етнографски къщи. 

Сред интересните туристически забележителности в района на Струмяни са, късноантично и средновековно селище край село Илинденци, т. нар. “Целебни извори на Ванга”, късноантичната църква в местността Градището, село Микрево, където може да видите руини от раннохристиянска трикорабна базилика, датираща от 5-6 в. Тук са са открити изключително ценни мозайки около олтара. Днес те се съхраняват в Историческия музей в град Сандански. 

Фауната се отличава със сравнително голямо видово разнообразие. Често срещани са заекът, катерицата, вълкът, дивата свиня, лисицата, сърната. В Малешевска планина, макар и все по-рядко, може да се види дивата котка, а в Пирин, в границите на Националния парк обитава дивата коза. От птичата фауна най-разпространени са врабец, гугутка, гълъб, сокол, лястовица, славей, синигер, орел, сокол-лешояд, дрозд, яребица, кеклик, фазан. Сезонно при прелет от Егейско море по долината на Струма могат да се видят пеликани, чапли, щъркели, лебеди, зеленоглави патици и други.

На територията на община Струмяни се включва малка част от Национален парк „Пирин“, резерват „Соколата“ и вековни дървета. НП „Пирин“ е разположен в североизточната част на община Струмяни. Паркът е с национално и международно значение. Включен е в списъка на ООН за Националните паркове и в списъка на ЮНЕСКО по Конвенция за защита на световното културно и природно богатство.  Природен резерват „Соколата“ се намира на 6 км. югозападно от с. Игралище и заема площ от 211ха. Резерватът е естествено находище на високостъблена гора от благун.

Към лентата с инструменти