Пещера Топчика

Обща информация

Картографирана е през 60-те години на миналия век. През 1971-ва година е правен експеримент с 4-ма души, които са били пуснати в 60 метровата пропаст за месец време (има и книга “Небе от камък”).

През 1970 г. пещера Топчика е обявена за природна забележителност. Пещера Топчика е била обитавана още от първобитните хора през старожелязната епоха. От този период са открити рисунки и гравюри на животни (кон, елен, козел), останки от животни (кътен зъб на пещерна мечка, кучешки зъб, шийни и опашни прешлени от гръбначен стълб, челюсти на преживни животни и др.) и керамика (фрагменти от малки и средни по големина глинени съдове).

Към лентата с инструменти