Успешно засадихме 230 плодни дръвчета в Източни Родопи

По проектът ни „За прилепите и хората“, финансиран от Консервационния фонд на Дисни, този месец извършихме залесяване с плодни дръвчета на няколко места в Източни Родопи.

Какво е общото между плодните дръвчета и прилепите?

Връзката между дърветата и повишаването на биоразнообразието е доказана с времето и е обект на много изследвания. Дърветата не са само живи организми, а също представляват незаменим компонент от околната среда, предоставящ убежище и източник на храна за много видове. Много хора не могат да намерят връзката между прилепите и плодните дървета. Това е нормално, защото повечето хора знаят, че прилепите в България не са плодоядни. Това е така – всичките 33 вида прилепи в България са насекомоядни, хранят се единствено с насекоми. Плодоядни прилепи има, но те не се срещат в нашата страна, а в по-топли райони. Типичен пример за плодоядните прилепи са летящите лисици, които се срещат в Мадагаскар, Южна Азия и Австралия.

Засаждането на плодни дръвчета в страната влияе косвено върху популациите на прилепите в страната. Плодните дръвчета, които засадихме в близост до ключови пещери и изкуствени убежища за прилепни колонии, лятото подсигуряват среда от хранителни вещества, привличаща насекомите – основната храна на прилепите. Плодовете и цветовете на тези дървета привличат различни насекомни видове и влияят положително на размера на техните популации. Плодните дървета привличат също и други диви животни, като по този начин се повишава цялостното биоразнообразие в района, като се вмъква нова част в хранителната верига. Новите хранителни източници близо до пещерите повлияват положително на прилепите, като им осигуряват източници на храна в близост до техните убежища. Това пести тяхната енергия, която иначе изразходват в търсене на храна, а когато се съчетае с реставрираните източници на вода в близост, осигурява трайно поддържане на популациите в района и предпоставка за създаване на нови колонии.

Къде, как и какви дръвчета засадихме?

Местата, които избрахме за засаждане на дърветата са около няколко ключови обекта по нашия проект в Източни Родопи – в близост до Егрек, Рибино, Висока поляна, Маджарово и Долно Черковище. В близост до тези населени места има важни прилепни колонии и условия за тяхното разрастване и формиране на нови. Освен полза за дивите животни, полза има също и за местното население, което може да оползотворява плодовете по всякакви начини. Дърветата не са засаждани в масиви, а на отделни групи в близост до убежища на прилепи, където почвено-климатичните условия позволяват и са най-благоприятни. Засадихме 230 броя плодни дръвчета, закупени от лицензиран овощен разсадник, спазвайки всички правила за засаждане на овощни дървета, с което увеличаваме техният шанс за благоприятно развитие. Освен спазените технически специфики, специално внимание беше обърнато на поставянето на защитни и укрепителни съоръжения, както и на подходящ избор на подложки и сортов състав.  Видовете и сортовете, които избрахме, са подходящи за местните условия и са подбрани според устойчивостта им спрямо важни болести. Избраните от нас дървета бяха от няколко сорта ябълка, слива и джанка. В следващите месеци ще се извършат проверки на тяхното състояние, както и проучвания относно реализирането на желания от нас ефект. Специална благодарност отправяме към доброволците и местните хора, които ни съдействаха активно.

Към лентата с инструменти