Vespertilio murinus

Parti-coloured bat
Parti-coloured bat
Parti-coloured bat
Parti-coloured bat

В Централна и Източна Европа, в някои части на Западна и Южна Европа, Азия. Среща се на изток от Кавказ и Иран, Монголия, североизточен Китай, Корея, Афганистан и северен Пакистан. В България разпространението е неизяснено. Вероятно се среща в цялата страна.1

Среден по размер прилеп с дълга козина. Козината на гърба е черно-кафява със сребристо-белезникави връхчета. Коремната страна е белезникава или кафеникаво-жълта, ясно отделена от гръбната страна. Муцуната, ушите и мембраните са черно-кафяви. Ушите са заоблени и къси. Трагусът е къс и широк. Това е единственият европейски вид с два чифта млечни жлези.

QCF сигналите са с продължителност 25 ms с пикови честоти между 22 – 27 kHz, FM-QCF сигналите с честота 23,5 – 29 kHz. От късната есен до началото на зимата характерните сигнали започват с 10 FM сигнали с дължина около 3 ms, последвани от намаляващ сигнал от 25 ms от 30 kHz до 10 – 15 kHz. Много ясно се чува без детектор на разстояние до 50 m.

В планински гори, открити земеделски райони, села и градове. Мигриращ вид – големи разстояния, над 1000 km. Ловните полета на мъжките са по-големи и по-отдалечени от убежищата, а тези на женските са по-близо до убежището и са по-малки.

Убежищата са цепнатини на сгради, празни покривни пространства, цепнатини на скали, хралупи на дървета и къщички за прилепи.

Майчините колонии се формират през май. Състоят се от 20 – 60 индивида, но броят им може да достигне до 200 женски. Малките се раждат през май и юни. Женските раждат близнаци, понякога тризнаци, рядко по едно малко. Мъжките също образуват групи, понякога са далеч от майчините убежища. Чифтосването се извършва през късната есен.

Полетът е бърз и директен, на височина от 10 – 40 m. Ловува над водни тела, ливади, крайречни зони и в градове, около улични лампи. Ловните полета на индивидите могат да се припокриват. Храната им се състои от малки Diptera, нощни пеперуди и други нощно-летящи насекоми.

В Западна и Южна Европа репродуктивните колонии са малко и са отдалечени една от друга, затова се нуждаят от защита. Основни заплахи са санирането на сградите и наличието на ветрогенераторни паркове по миграционните пътища.

Christian Dietz and Andreas Kiefer (2014), “Bats of Britain and Europe”;

Vasil Popov, Atila Sedefchev (2003), “Mammals in Bulgaria”;

Vasil Popov, Nikolay Spasov, Teodora Ivanova, Borqna Mihaylova and Kiril Georgiev (2007), “Mammals important for conservation in Bulgaria”.

Към лентата с инструменти